Sirküler No: 2012-005 Borsada Rayici olmayan yabancı paraların 31.12.2011 tarihi itibariyle esas alınacak kurlar

S 0 R K Ü L E R R A P O R

Tarih:

19.01.2012

Say1:

2012-005

Konu:

Borsada Rayici olmayan yabanc1 paralar1n 31.12.2011 tarihi itibariyle esas al1nacak kurlar1na ili_kin V.u.k. teblii

 

Maliye Bakanl11ndan:

VERG0 USUL KANUNU GENEL TEBL00

(SIRA NO: 412)

Borsada rayici olmayan yabanc1 paralar1n, 213 say1l1 Vergi Usul Kanunu gereince 2011 y1l1 için yap1lacak deerlemelerine esas olmak üzere, ayn1 Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü f1kralar1nda yer alan hükümlere dayan1larak tespit olunan kurlar a_a1da gösterilmi_tir.

Borsada rayici olmayan yabanc1 paralar1n ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlar1n deerlemesinde 2011 y1l1 sonu itibariyle bu kurlar uygulanacakt1r.

Öte yandan, 130 S1ra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Teblii1 ile 217 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliinde2 belirtildii üzere deerleme günü itibariyle Bakanl11m1zca kur ilan edilmedii durumlarda T.C. Merkez Bankas1nca ilan edilen kurlar1n esas al1nmas1 gerekmektedir. Bu _ekilde yap1lacak deerlemelerde efektif cinsinden yabanc1 paralar için efektif al1_ kurunun (bulunmamas1 halinde döviz al1_ kurunun), döviz cinsinden yabanc1 paralar içinse döviz al1_ kurunun uygulanaca1 tabiidir.

Ancak, vergi uygulamalar1 aç1s1ndan, bankalar1n 31/12/2011 tarihi itibariyle yapacaklar1 deerleme s1ras1nda bu Tebli ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankas1nca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uygulad1klar1 al1_ kurlar1n1 esas almalar1 gerekmektedir.

Tebli olunur.

 

 

 

SIRA NO

DÖV0ZLER

KUR (TL)

 

 

 

1

1 Amerikan Dolar1

 1,8889

2

1 Arjantin Pesosu

 0,44101

3

1 Arnavutluk Leki

 0,01771

4

1 Avustralya Dolar1

 1,9166

5

1 Azerbaycan Yeni Manat1

 2,4158

6

1 B.A.E.Dirhemi

 0,51676

7

1 Bahama Dolar1

 1,8980

8

1 Bahreyn Dinar1

 5,0343

9

1 Banglade_ Takas1

 0,02319

10

1 Barbados Dolar1

 0,95377

11

1 Belarus Rublesi

 0,00023

12

1 Bolivya Boliviyanosu

 0,27547

13

1 Botsvana Pulas1

 0,25348

14

1 Brezilya Reali

 1,01730

15

1 Bulgar Levas1

 1,2392

16

1 Burundi Frang1

 0,00147

17

1 Cezayir Dinar1

 0,02497

18

1 Çek Korunas1

 0,09561

19

1 Çin Yuan Renminbisi

 0,30152

20

1 Danimarka Kronu

 0,32868

21

1 Dominik Pesosu

 0,04901

22

1 Endonezya Rupisi

 0,00021

23

1 Etiyopya Birri

 0,10975

24

1 Fas Dirhemi

 0,22118

25

1 Filipin Pesosu

 0,04329

26

1 Gana Yeni Sedisi

 1,1577

27

1 Guatemala Quetzali

 0,24287

28

1 Guyana Dolar1

 0,00931

29

1 Güney Afrika Rand1

 0,23419

30

1 Güney Kore Wonu

 0,00164

31

1 Güney Sudan Liras1

 0,64339

32

1 Haiti Gourdesi

 0,04704

33

1 H1rvatistan Kunas1

 0,32710

34

1 Hindistan Rupisi

 0,03580

35

1 Honduras Lempiras1

 0,09995

36

1 Hong Kong Dolar1

 0,24433

37

1 Irak Dinar1

 0,00163

38

100 0ran Riyali

 0,01678

39

1 0ngiliz Sterlini

 2,9170

40

1 0sveç Kronu

 0,27221

41

1 0sviçre Frang1

 2,0062

42

1 0zlanda Kronu

 0,01548

43

100 Japon Yeni

 2,4340

44

1 Kanada Dolar1

 1,8509

45

1 Katar Riyali

 0,52123

46

1 Kazakistan Tengesi

 0,01278

<SPAN style="LINE-HEIGHT: