Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Ek Ödemeler

SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMMI TUTARLARI

Dönemler

Yemek Parası (Günlük)

Çocuk Zammı (Aylık)

Aile Zammı (Aylık)

Genel

657 s. K. Md.4/C

Genel

657 s. K. Md.4/C

01.01.2021-31.12.2021 Dönemi

7,16 TL

71,55 TL

143,10 TL

357,75 TL

715,50 TL

01.01.2020-31.12.2020 Dönemi  5,89 TL    58,86 TL    117,72 TL    294,30 TL    588,60 TL  
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi 5,12 TL   51,17 TL   102,34 TL   255,84 TL   511,68 TL  
01.01.2018-31.12.2018 Dönemi  4,06 TL    40,59 TL   81,18 TL    202,95 TL    405,90 TL  
01.01.2017-31.12.2017 Dönemi 3,56 TL   35,55 TL   71,10 TL   177,75 TL   355,50 TL  

01.01.2016-31.12.2016 Dönemi

3,29 TL  

32,94 TL  

65,88 TL  

164,70 TL  

 329,40 TL  

01.07.2015-31.12.2015 Dönemi

2,55 TL  

25,47 TL  

50,94 TL  

127,35 TL  

254,70 TL  

01.01.2015-30.06.2015 Dönemi

2,40 TL

24,03 TL

48,06 TL

120,15 TL

240.30 TL

01.07.2014-31.12.2014 Dönemi

2,27 TL

22,68 TL

45,36 TL

113,40 TL

226,80 TL

01.01.2014-30.06.2014 Dönemi

2,14 TL

21,42 TL

42,84 TL

107,10 TL

214,20 TL

01.07.2013-31.12.2013 Dönemi

2,04 TL

20,43 TL

 

102,15 TL

 

01.01.2013-30.06.2013 Dönemi

1,96 TL

19,57 TL

 

97,86 TL

 

01.07.2012-31.12.2012 Dönemi

1,88 TL

18,81 TL

 

94,05 TL

 

01.01.2012-30.06.2012 Dönemi

1,77 TL

17,73 TL

 

88,65 TL

 

Not: 657 s. Kanunun 4/C maddesi kapsamında çalışan sigortalılar için belirlenen tutarlar 1 Mart 2014 tarihinden itibaren geçerlidir.