Usulsüzlük Cezaları

USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL

MÜKELLEF GRUPLARI

BİRİNCİ DERECE

USULSÜZLÜKLER İÇİN

İKİNCİ DERECE

USULSÜZLÜKLER İÇİN

1.1.2019’dan
itibaren (TL

1.1.2020’den
itibaren (TL

1.1.2019’dan
itibaren (TL)

1.1.2020’den
itibaren (TL)

1. Sermaye Şirketleri

180,00

220,00

98,00

120,00

2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı

110,00

130,00

55,00

67,00

3. İkinci Sınıf Tüccarlar

55,00

67,00

25,00

30,00

4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar

25,00

30,00

14,80

18,00

5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler

14,80

18,00

7,00

8,50

6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf

7,00

8,50

3,90

4,70