Usulsüzlük Cezaları

 

USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL

MÜKELLEF GRUPLARI

BİRİNCİ DERECE

USULSÜZLÜKLER İÇİN

İKİNCİ DERECE

USULSÜZLÜKLER İÇİN

1.1.2020’den 
itibaren (TL)

1.1.2021’den 
itibaren (TL)

1.1.2020’den 
itibaren (TL)

1.1.2021’den 
itibaren (TL)

1. Sermaye Şirketleri

220,00

240,00

120,00

130,00

2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı

130,00

140,00

67,00

70,00

3. İkinci Sınıf Tüccarlar

67,00

70,00

30,00

32,00

4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar

30,00

32,00

18,00

19,00

5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler

18,00

19,00

8,50

9,00

6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf

8,50

9,00

4,70

5,00