Asgari Ücret

ÜCRET VE YASAL KES0NT0LER

01.01.2020-31.12.2020 Dönemi

16 Yaşından Büy.

16 Yaşından Küç.

Brüt Ücret

2.943,00

2.943,00

Sigorta Primi İşçi Payı

412,02

412,02

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

29,43

29,43

Gelir Vergisi Matrahı

2.501,55

2.501,55

Gelir Vergisi

375,23

375,23

Damga Vergisi

22,34

22,34

Kesintiler Toplamı

839,02

839,02

Net Ücret

2.103,98

2.103,98