İTO yıllık aidat ödeme erteleme duyurusu
üyelerin oda ve borsalara Haziran ayında ödemesi gereken yıllık ve munzam aidatların birinci taksiti ile oda ve borsaların Birliğe Temmuz ayında ödemesi gereken Birlik aidatı birinci taksitinin ödeme sürelerinin herhangi bir gecikme zammı/faizi tahakkuk ettirilmeksizin uzatılarak, ikinci taksitle beraber oda ve borsa üyeleri için Ekim ayında, Birlik aidatı için de Aralık ayında ödenmesi uygun bulunmuştur.